Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Det internationella sekretariatet ansvarar för att ta fram övergripande inriktning för myndighetens EU- och internationella samarbeten. Sekretariatet stödjer myndighetsledningen och avdelningarna genom att samordna myndighetens deltagande i olika EU- och internationella fora, hålla samman underlag för instruktion inför möten, bidra med kunskap och analys, tillhandahålla sammanställningar, rutiner och vägledning.

Det internationella sekretariatet ansvarar även för att identifiera möjligheter till EU-finansiering inom krisberedskapen och för utvecklingen av civilt försvar. I uppdraget som samordnare med ansvar för EU-finansiering ingår att löpande kartlägga och beskriva olika finansieringskällor inom främst EU-samarbetet samt föreslå möjliga finansieringsupplägg i dialog med berörda avdelningar. Uppdraget omfattar även vägledning i samband med projektansökan och projektuppföljning. Samordnaren förväntas ha ett nära samarbete med projektekonomer och jurister inom myndigheten. Fokus ligger på stöd och samordning av finansieringsmöjligheter för prioriterad verksamhet inom myndigheten. Information kring utlysningar kan även behöva delges externt.

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare vid Internationella sekretariatet kommer du att ha din tyngdpunkt i samordning av EU-finansieringsfrågor men du förväntas även kunna bidra i samordningen av andra EU- och internationella processer. Du ansvarar bl.a. för att:

• löpande identifiera, kartlägga och proaktivt informera om finansieringsmöjligheter inom främst EU-samarbetet
• representera myndigheten i olika fora på EU-nivå, internationellt och nationellt med koppling till finansieringsmöjligheter inom myndighetens ansvarsområde
• stödja berörda avdelningar med vägledning, kunskap, analys och myndighetsgemensam överblick av tillgängliga finansieringsformer och villkor för projektansökan
• anlägga ett myndighetsövergripande perspektiv i samordningen av EU-finansieringsfrågor som beaktar synergier mellan olika verksamhetsområden
• föra en bred dialog kring främst EU-finansieringsfrågor med verksamhetsansvariga och experter inom myndigheten, samt externt med Regeringskansliet, andra aktörer, länder och organisationer

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har en för tjänsten relevant akademisk utbildning. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Du har erfarenhet av arbete inom EU- och internationellt samarbete och gärna av att ha jobbat med rådgivning kring EU-utlysningar samt projektledning. Du har en god förmåga att hantera arbetsuppgifter som omfattar insamling, bearbetning och sammanställning av komplex information. Erfarenhet av frågor och verksamhet inom myndighetens ansvarsområde är meriterande.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet som samordnare kräver mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga samt flexibilitet och ödmjukhet inför arbetsuppgifterna. Arbetsbelastningen är tidvis hög och kräver stresstålighet, självständighet, förmåga att prioritera samt ett strukturerat arbetssätt.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm eller Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta chefen för den internationella samordningsfunktionen Sara Myrdal. Fackliga företrädare är Jan Karlsson (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 28 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/123. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm eller Karlstad
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/123
Publicerat 2019-05-07
Sista ansökningsdag 2019-05-28

Tillbaka till lediga jobb