Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Tjänsten som utredare är placerad på Enheten för utbildningssamordning (USAM). Enheten ansvarar för att samordna, inrikta, utveckla, beställa, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningsinsatser. I detta ingår att kartlägga och bedöma målgruppernas behov av utbildning inom området samhällsskydd och beredskap. Enheten ska löpande utveckla beställarrollen och ha god kunskap om kursutbudet inom området. I enhetens ansvar ingår även urval och antagning till utbildningar. Enheten ska vidare säkerställa att det finns en process för att resultat och erfarenheter från forskning, övningar, observatörsinsatser, händelser och underlag från övriga delar av myndigheten omhändertas i utbildningsverksamheten.

Dina arbetsuppgifter

Som utredare inom utbildningsområdet ska du självständigt kunna driva utredningsuppdrag, ofta i samverkan med andra delar av MSB eller externa intressenter. Uppdragen är av varierande omfattning och komplexitet, från enhets- till regeringsuppdrag, med innehåll över utbildningsorganisationens hela ansvarsområde. Tjänsten förutsätter att du snabbt kan sätta dig in i olika frågeställningar och självständigt författa rapporter och utredningar samt remissvar, analyser och yttranden i beslutsprocessen. Då utbildningsuppdragen ställer höga krav på samverkan och samarbete och verksamheten finns på flera orter, förutsätter tjänsten resor.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete. Du är analytisk och van att arbeta självständigt och kan genomföra uppdrag inom fastställda tidsramar. Som person är du lyhörd och har en prestigelös inställning och har lätt för att skapa goda samarbeten och nätverk på alla nivåer. Du är en van skribent och datoranvändare med mycket god förmåga att hantera det svenska såväl som det engelska språket i skrift och som muntlig kommunikation. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse. Tjänsten förutsätter resor.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad

Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Axelsson eller biträdande enhetschef Rolf Nordengren. Fackliga företrädare är Claes-Håkan Carlsson (SACO), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växel nr 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 29 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/121. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/121
Publicerat 2019-05-06
Sista ansökningsdag 2019-05-29

Tillbaka till lediga jobb