Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Till enheten för stöd till kommunal räddningstjänst söker vi dig som har ett driv och engagemang för utveckling av kommunal räddningstjänst. Enheten är nybildad och består av verksamheter som förts samman för att kraftsamla kring områdena räddningstjänst och olycksförebyggande. Enhetens uppgift är att samordna utvecklingen inom kommunal räddningstjänst och att vara pådrivande i samhällets arbete med brand- och olycksförebyggande arbete. Enheten svarar för att lämna stöd inom följande områden: styrning och inriktning av arbetet inom skydd mot olyckor, jämställdhet och mångfald, olycks- och skadeförebyggande åtgärder, förbereda och genomföra räddningsinsatser, statistikverksamhet och uppföljning av inträffade olyckor samt uppgiften som central tillsynsmyndighet enligt LSO.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med utvecklingen av kommunal räddningstjänst ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. I din roll har du ett övergripande och nationellt ansvar för utvecklingen inom området. Du initierar och driver utvecklingsprojekt, följer utvecklingen inom området och överför kunskap och erfarenheter till såväl kommunal räddningstjänst som myndighetens utbildningsverksamhet. Du arbetar också med mångfalds- och jämställdhetsfrågorna ur ett personalförsörjningsperspektiv eftersom bristen på räddningstjänstpersonal i beredskap kan relateras till att rekryteringsbasen behöver breddas. 

Du ansvarar för att administrera, planera och organisera utvecklingsprocesser och arbetsflöden. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i grupp samt i hög grad via löpande kontakter och samverkan med de kommunala räddningstjänstorganisationerna, andra myndigheter och organisationer.

 

Kompetensprofil

Du har relevant akademisk utbildning eller annan utbildning och arbetserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du är van vid att leda förändringsprocesser och har lätt för att överblicka sammanhang och omsätta analys till konkreta åtgärder. Du har erfarenhet av att driva strategiska utvecklingsprojekt och gärna med inriktning mot jämställdhet eller förändringsledning. Du har kunskap om samhällsskydd och beredskap och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom räddningstjänstverksamhet.

Du är prestigelös och har lätt för att skapa förtroende. Du är också lyhörd, flexibel och initiativrik. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter har du lätt för att skapa nätverk och att samarbeta med andra. Du uttrycker dig tydligt och enkelt i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har även en god pedagogisk förmåga och du tycker om att tala inför grupper. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och potential att driva utvecklingen framåt.

 

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad, önskemål om annan placeringsort där MSB har verksamhet ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. MSB tillämpar provanställning.

 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Patrik Perbeck. Fackliga företrädare är Claes-Håkan Carlsson Saco-S, Stefan Haggö ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 19 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/117. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. I annat fall kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 652 26 Karlstad.

 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/117
Publicerat 2019-04-29
Sista ansökningsdag 2019-05-19

Tillbaka till lediga jobb