Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Till enheten för stöd till kommunal räddningstjänst söker vi dig som har ett driv och engagemang för utveckling av kommunal räddningstjänst. Enheten är nybildad och består av verksamheter som förts samman för att kraftsamla kring områdena räddningstjänst och olycksförebyggande. Enhetens uppgift är att samordna utvecklingen inom kommunal räddningstjänst och att vara pådrivande i samhällets arbete med brand- och olycksförebyggande arbete. Enheten svarar för att lämna stöd inom följande områden: styrning och inriktning av arbetet inom skydd mot olyckor, jämställdhet och mångfald, olycks- och skadeförebyggande åtgärder, förbereda och genomföra räddningsinsatser, statistikverksamhet och uppföljning av inträffade olyckor samt uppgiften som central tillsynsmyndighet enligt LSO. Du som har tankar och idéer om hur samhället bättre kan förebygga olyckor och genomföra räddningsinsatser – nu har du chansen att påverka och utveckla arbetet nationellt.

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med utvecklingen av kommunal räddningstjänst på en övergripande nivå. Det handlar om att genom tillsyn, uppföljning och omvärldsbevakning ta fram en nationell bild av behov och utvecklingsområden. Analys och samordning av de aktiviteter som genomförs är en viktig del i arbetet. Du driver i din roll olika former av utvecklingsprojekt och deltar i arbeten som andra driver både externt och inom myndigheten. Normering kring förmåga och utformning av kommunernas räddningstjänst tillhör också dina arbetsuppgifter.

 

Kompetensprofil

Du har flera års erfarenhet av arbete inom räddningstjänstområdet. Vi söker dig som är brandingenjör eller har annan kompetens som vi bedömer som relevant för uppgiften. Du har god kunskap om kommunal räddningstjänst och av att driva arbete självständigt. Du arbetar strukturerat och är van vid att samarbeta med olika aktörer.

Som person är du kreativ, har förmåga att se problemställningar ur olika perspektiv och är lösningsorienterad. Du är prestigelös och har lätt för att skapa förtroende. Du är drivande och vill arbeta tillsammans med andra och dela med dig av kunskaper och resultat. I arbetet har du många externa kontakter och du gör utredningar och därför behöver du kunna uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet, samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt.

 

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad, önskemål om annan placeringsort där MSB har verksamhet ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. Övriga medarbetare inom området är placerade i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Patrik Perbeck. Fackliga företrädare är Claes-Håkan Carlsson Saco, Stefan Haggö ST och Ann-Britt Paradis Seko. Samtliga nås via vår växel på tel 0771-240240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 19 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/116. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. I annat fall kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 652 26 Karlstad.

 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/116
Publicerat 2019-04-29
Sista ansökningsdag 2019-05-19

Tillbaka till lediga jobb