Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för insatser, på Operativa Avdelningen, är den enhet som ytterst ansvarar för myndighetens insatser i och utanför Sverige. I genomsnitt hanterar MSB ca 60 pågående insatser i ungefär 30 länder. I enhetens uppdrag ligger att utveckla verksamheten samt ansvaret för bedömning, genomförande och uppföljning av insatser. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners.

Arbetslaget för resiliens arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att utveckla kapaciteten hos myndighetens partners (internationella organisationer som FN, nationella myndigheter och institutioner i utvecklingsländer, samt olika aktörer inom civilsamhället) att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Arbetslaget för resiliens söker nu en jämställdhetsrådgivare som kan stödja och arbeta inom flertalet större insatser.
Jämställdhetsrådgivaren är en resurs för att säkra att jämställdhet beaktas i MSB:s och partnerorganisationers insatser inom katastrofriskreducering i katastrof- och konfliktkontexter. 

Dina arbetsuppgifter

Som del av arbetslaget för resiliens skulle du arbeta som rådgivare för ett antal större fleråriga kapacitets-utvecklingsprojekt inom området katastrofriskhantering. Gemensamt för projekten är att de drar på MSB:s interna kapacitet och utgår ifrån MSB:s erfarenheter och metoder för arbete inom krissamverkan och –ledning, riskanalys och krisberedskapsstöd, samt att de i hög grad präglas av integrering av tvärgående perspektiv såsom jämställdhet och miljö. Projekten leds av projektledare baserade på MSB:s kontor i Sverige, ibland kompletterat med en projektsamordnare i fält.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för jämställdhetsrådgivaren kommer att bestå av löpande jämställdhetsintegrering i pågående och nya kapacitetsutvecklingsinsatser i Serbien, Irak, regionalt i Asien liksom i ytterligare insatser som initieras löpande. Detta kan bland annat innebära:

• Att genomföra och disseminera behovsbedömningar och analys för att beakta praktiska och strategiska behov kopplat till jämställdhet. Analysera i vilken utsträckning nuvarande projekt/aktiviteter beaktar och främjar jämställdhet och utsatta gruppers situation och identifiera specifika åtgärder som hanterar behov och brister.
• Att facilitera kapacitetsutveckling relaterat till jämställdhet och mångfald för utvalda individer/team/organisationer. Detta kan involvera att utveckla och ge input på processer, verktyg, styrdokument, att identifiera resurspersoner för jämställdhet/mångfald, att stötta personal i fält och ge råd. Det kan även innefatta att utveckla och genomföra utbildningar och workshops och att tidigt planera för överlämning. 
• Att stödja MSB-experter, projektteam och partnerorganisation att integrera jämställdhetsperspektivet i baseline vid projektstart, aktivitetsplanering och planering av fleråriga insatser.

Tjänsten kommer att innebära resor till insatsländer.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har:

• Relevant akademisk examen eller erforderlig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Specifika kurser inom genusvetenskap är önskvärt.
• Erfarenhet från humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd, katastrofriskreducering eller liknande verksamhet.
• Erfarenhet av kapacitetsutveckling av individer och organisationer.
• Erfarenhet från att använda och anpassa verktyg, riktlinjer och indikatorer kopplat till jämställdhet i humanitära och/eller utvecklingskontexter.
• Förmåga att arbeta praktiskt med genusperspektiv i relation till andra faktorer som påverkar målgruppens situation (t ex ålder, funktionsnedsättning).
• Kunskap om könsbaserat våld, rättighetsperspektivet och maskulinitetsteori är meriterande.
• Förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer med kollegor, chefer och externa partners i en multikulturell miljö.
• Goda IT-kunskaper.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Andra språk relevanta för insatsländerna är meriterande.

Du vågar ta egna initiativ och är lösningsorienterad. Vi ser också att du är bra på att samarbeta och har hög stresstålighet.

Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Vill du arbeta inom en händelserik och spännande myndighet? Skulle du beskriva dig själv som en pedagogisk och kommunikativ person som trivs bra i en variationsrik roll? Då kanske du är rätt person för uppdraget!

Anställningsform

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid t.o.m. sista 2020 med möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad i Karlstad eller Stockholm.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta biträdande enhetschef Britta Ramberg eller verksamhetsansvarig Johan Köhler. Fackliga representanter är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (Saco-S) samt Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås på telefon 0771-240240 (vxl)

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 6 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/112. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm eller Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/112
Publicerat 2019-04-15
Sista ansökningsdag 2019-05-06

Tillbaka till lediga jobb