Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB har ett brett mandat att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området. Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete, it-incidenthantering och ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på området. I det arbetet utvecklar vi strategier och handlingsplaner, ofta i samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen ansvarar även för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter samt för drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom NIS-regleringen, medieberedskap och signalskydd. Vid avdelningen arbetar för närvarande ca 120 personer.

CERT-SE är en funktion inom avdelningen för cybersäkerhet. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv och regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet operationaliseras.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av cirka 25 medarbetare. Till vardags är vi den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra organisatoriska delar av avdelningen.

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
  • CERT-SE samlar in, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan, under och efter it-incidenter.
  • CERT-SE- är Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker nu en teknisk projektledare som kommer att utveckla CERT-SE:s tekniska och operativa förmåga inom intrångsdetektering och nätverksforensik i samhällsviktiga system.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla CERT-SE:s tekniska och operativa förmåga inom intrångsdetektering och nätverksforensik i samhällsviktiga system. Du kommer att integrera denna förmåga i det operativa arbetet och hanteringen av inträffade it-incidenter. Arbetet innebär att du kommer att driva den tekniska förmågeutvecklingen vilket inledningsvis kommer att genomföras i projektform. Dina arbetsuppgifter utförs under normal kontorstid men vid akuta händelser kan andra arbetstider förekomma. Du kommer att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap.

Du kommer även att delta i cybersäkerhetsövningar, nationellt som internationellt.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling
För att söka anställningen har du en relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har praktisk erfarenhet att arbeta med nätverk, brandväggar, IDS/IPS, och även praktisk erfarenhet av nätverksforensik. Att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska är något du är mycket duktig på.

Meriterande är:

  • Yrkeserfarenhet från att arbeta i CERT/CSIRT/SOC/NOC
  • Erfarenhet av att leda projekt

Vi ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra där det yttersta målet är att leverera cybersäkerhetsnytta och att bidra till en bra arbetsplats. Vi fäster därför mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter och dialog med kollegor samt med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling.

Vad kan vi erbjuda dig
Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård

Anställningsform 
anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. Hösten 2019 kommer MBS:s Stockholmskontor att flytta till Tomteboda i Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta t.f. enhetschef Andreas Rappe eller biträdande enhetscheferna Peter Jonegård eller Robert Jonsson. Fackliga företrädare är Lena Vretling Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan 
ska vara inkommen till MSB senast den 12 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/109. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/109
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-12

Tillbaka till lediga jobb