Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB har ett brett mandat att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området. Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete, IT-incidenthantering och ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på området. I det arbetet utvecklar vi strategier och handlingsplaner, ofta i samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen ansvarar även för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter samt för drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom NIS-regleringen, medieberedskap och signalskydd. Vid avdelningen arbetar för närvarande ca 120 personer.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av cirka 25 medarbetare. Till vardags är vi den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra organisatoriska delar av avdelningen.

 • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
 • CERT-SE samlar in, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan, under och efter IT-incidenter.
 • CERT-SE- är Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker operativa koordinatorer till enheten för it-incidenthantering vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet

Dina arbetsuppgifter
Som operativ koordinator på CERT-SE kommer du att arbeta med att prioritera och fördela ärenden och incidenter till enhetens it-säkerhetsspecialister. Vid större händelser och incidenter kommer du att agera som incidentledare, vilket innebär att du prioriterar och koordinerar arbetet med incidenten. Du kommer även att genomföra uppföljning, utvärdering och utveckling av hanteringen av händelser och incidenter. Du kommer även att delta i enhetens operativa samverkan med intressenter i samhället.

Dina arbetsuppgifter utförs under normal kontorstid men vid akuta händelser kan andra arbetstider förekomma. Du kommer att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap. Du kommer även att delta i cybersäkerhetsövningar, nationellt som internationellt.

Din kompetensprofil
För att söka anställning har du en relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har mins fyra års yrkeserfarenhet från IT-arbete i en större organisation. Vidare har du en dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en koordinerande eller ledande roll. Du är intresserad av och har vana från omvärldsbevakning inom sakområdet. Att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska är något du är mycket duktig på.

Du stimuleras av utmaningar och har hög förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi värdesätter att du har en positiv och lösningsinriktad grundsyn och att du snabbt kan sätta dig in i nya förutsättningar.  I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att leverera. Vi fäster därför mycket stor vikt vid din personlighet och din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du ska gilla och kunna arbeta under ibland tidspressade förhållanden samt kunna växla mellan samtidiga arbetsuppgifter.

Meriterande är

 • Erfarenhet av arbetsledning eller incidentledning
 • Arbete med hantering av it-säkerhetsincidenter
 • Yrkeserfarenhet från en CSIRT/CERT/SOC
 • It-incidentrelaterade utbildningar, exempelvis SANS504/508

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter och dialog med kollegor samt med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling. Utöver ”learning by doing” kommer du under det första året att delta i utbildning utomlands eller i Sverige. Din kompetensutvecklingsresa fortsätter därefter utifrån din förmåga och de arbetsuppgifter du har eller ska få.

Vad kan vi erbjuda dig
Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

 • Flexibel arbetstid
 • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
 • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
 • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år 
 • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Stockholm. Hösten 2019 kommer MBS:s Stockholmskontor att flytta till Tomteboda i Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta t.f. enhetschef Andreas Rappe eller biträdande enhetscheferna Peter Jonegård eller Robert Jonsson. Fackliga företrädare är Lena Vretling Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 12 maj  2019, märkt med referensnummer 2019/108. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/108
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-12

Tillbaka till lediga jobb