Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för omvärld och beredskap ska initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera kortsiktiga analyser till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande. Enheten ansvarar för MSB:s beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information, hyser myndighetens 24/7 funktion m.m. Enheten är även ansvarig för myndighetens verksamhet att identifiera och möta informationspåverkan.

MSB:s funktion för operativ analys har till uppgift att tolka händelser och skeenden samt sätta dem i sina sammanhang för att stödja MSB:s lägesbild och den samlade nationella lägesbilden. Funktionen ansvarar för att förse den operativa organisationen med analyser för att bedöma händelser, framför allt avseende vilka konsekvenser händelserna kan orsaka och utifrån detta bedöma vad det innebär för MSB:s och andra aktörers agerande. I vardagen arbetar funktionen med att underhålla och utveckla metoder, kompetens och informationskanaler som krävs för att uppfylla de operativa kraven. Funktionen arbetar även med att inom tematiska fokusområden bygga upp kunskap och kanaler till de källor och aktörer som informationsförsörjer såväl omvärldsbevakning som analys.

Funktionen ska även bidra till det myndighetsgemensamma arbetet med att utveckla myndighetens operativa arbete såväl i kris som inför höjd beredskap.

Dina arbetsuppgifter

Som analytiker kommer du att delta i löpande operativ verksamhet vid en stor bredd av händelser. Du behöver snabbt och systematiskt kunna sätta dig in i nya områden. Vid sidan av det operativa arbetet kommer du också att ansvara för planering och genomförande av kvalificerat analysarbete inom verksamhetens omvärldsanalys samt delta i utvecklingen av interna och externa kontaktnät med relevanta myndigheter och aktörer. Du förväntas med kort varsel kunna presentera och föredra underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för externa aktörer på både svenska och engelska.

Som medarbetare inom enheten för omvärld och beredskap förväntas du bidra till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Kompetensprofil

Vi kommer att ställa höga krav på din kompetens och personliga egenskaper.

Du har:

 • relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga
 • kunskap om det svenska krishanteringssystemet
 • dokumenterad flerårig erfarenhet av analytiskt arbete
 • mycket god förmåga att arbeta fokuserat under knappa tidsförhållanden
 • god förmåga att pedagogiskt beskriva komplexa verksamheter och skeenden
 • mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet från liknande uppgifter inom en myndighet
 • kontaktnät inom det svenska krishanteringssystemet

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera och bidra till att utveckla gruppen.  

Som person ser vi att du:

 • har mycket god förmåga att arbeta i team och bidra till teamets utveckling
 • har mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och leverera resultat även med korta ledtider
 • har mycket god analytisk förmåga – att du kan ta till dig information och omsätta i konsekvensbeskrivningar, både muntligt och skriftligt
 • är prestigelös

Anställningsform

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Stockholm.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Mikael Tofvesson eller verksamhetsansvarig Alexandra Nordlander. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, Saco-S, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, Seko. Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 29 april 2019, märkt med referensnummer 2019/105. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/105
Publicerat 2019-04-09
Sista ansökningsdag 2019-04-29

Tillbaka till lediga jobb