Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Under de senaste åren har erfarenheter från inträffade händelser visat på ökade förväntningar på MSB och myndighetens operativa uppdrag. Bland annat handlar det om att MSB i sin operativa roll ska blir mer drivande och inriktande i den aktörsgemensamma hanteringen av en händelse. Därtill ställer den återupptagna planeringen för höjd beredskap ytterligare krav på vidareutveckling av myndighetens operativa verksamhet.

Operativa avdelningen ansvarar för MSB:s operativa uppdrag att stärka samhället vid samhällsstörningar. MSB agerar operativt i tre roller; stärker nationell beredskap, driver aktörernas gemensamma hantering samt stärker aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB:s operativa uppdrag har ett allriskperspektiv och täcker hela hotskalan från olyckor till katastrofer, kriser och krig.

Enheten för samordning är en av fem enheter inom MSB:s operativa avdelning. Enhetens verksamhet utgörs främst av att samordna och driva aktörernas gemensamma hantering.

Arbetsuppgifter

För att möta de ökade förväntningarna och möjligheten för MSB att systematiskt omhänderta erfarenheter från de övningar vi deltar i, söker vi nu en utredare med utvärderarkompetens. Som utredare vid den operativa avdelningen ska du framförallt fungera i rollen som lokal utvärderare vid de stora samverkansövningar som MSB deltar i. Initialt kommer utvärdering av MSB:s deltagande i Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ) att utgöra din huvudsakliga arbetsuppgift. I rollen som lokal utvärderare ansvarar du för att utvärdera myndighetens övningsdeltagande i syfte att identifiera erfarenheter som bidrar till det kontinuerliga arbetet att vidareutveckla MSB:s operativa roll och arbetsformer. Utöver att fungera i rollen som lokal utvärderare vid större övningar som MSB deltar kommer du även att arbeta med andra uppgifter på enheten, då med särskild fokus på utvecklingsfrågor kopplat till totalförsvar.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk examen och en flerårig bakgrund inom området samhällsskydd och beredskap. Du har en mycket god förmåga att sammanställa och analysera stora mängder material samt erfarenhet av att självständigt ansvara för större analys- eller utvärderingsuppdrag. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med planering, genomförande och utvärdering av övningar. Det är vidare viktigt att du har goda kunskaper om vilka aktörer, regelverk och arbetssätt som finns inom området samhällsskydd och beredskap, inklusive totalförsvar. Om du har erfarenheter från operativt arbete är det en fördel.

Arbetet ställer stora krav på att kunna presentera information och du behöver därför ha mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att driva utvecklingsarbete och att du gärna jobbar med komplexa frågeställningar där det inte finns färdiga lösningar.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Anställningsform

Befattningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning på heltid. MSB tillämpar provanställning.  Arbetstid utanför ordinarie kontorstid eller beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor kontakta chef för enheten för samordning, Anna Nyman eller verksamhetsansvarig, Johanna Öhman. Fackliga representanter är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (Saco-S) samt Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås på telefon 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 26 april 2019, märkt med referensnummer 2019/104. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/104
Publicerat 2019-04-05
Sista ansökningsdag 2019-04-26

Tillbaka till lediga jobb