Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Vi söker

Handläggare inom naturolyckor och samhällsplanering

Inom enheten arbetar vi med stöd och utveckling av samhällets förmåga att förebygga naturolyckor. Vår målgrupp är såväl kommuner, andra myndigheter, organisationer som näringsliv och vi arbetar både nationellt och internationellt. I verksamheten ingår frågor kring säkerhet i fysisk planering, klimatanpassning och att förebygga konsekvenserna av naturolyckor eller extrema väderhändelser, exempelvis skred, översvämningar och skogsbränder.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i en grupp och främst att arbeta med frågor kring förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Du kommer delta i handläggning av samhällsplaneringsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. I arbetet med samhällsplanering ingår att hantera frågor inom MSB:s ansvarsområde som berör naturolycksrisker och tekniska risker. I gruppens arbete ingår även att samverka, stödja och vägleda andra myndigheter, verksamheter och aktörer såväl nationellt som internationellt.

Kompetensprofil

Du har akademisk utbildning med inriktning mot samhällsplanering, samhällsbyggnad, naturvetenskap eller risk/krishantering eller motsvarande.

Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete med fysisk planering, naturolycksfrågor, klimatanpassning, riskhantering, säkerhetsarbete, svensk lagstiftning inom området samt kunskap inom GIS. Vi ser gärna att du har kunskap om länsstyrelsers och kommuners uppdrag och arbete inom området. Du har relevant yrkeserfarenhet inom ett eller flera av dessa områden.

Du är analytisk, öppen, initiativrik, självständig och har god förmåga att arbeta i grupp och att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Tjänsten innebär samverkan med andra parter vilket kräver god samarbetsförmåga och vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Anställningsform

Tjänsten är tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta biträdande enhetschef Mette Lindahl Olsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Claes-Håkan Carlsson (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 28 april 2019, märkt med referensnummer 2019/103. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/103
Publicerat 2019-04-08
Sista ansökningsdag 2019-04-28

Tillbaka till lediga jobb