Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Vi söker

Avdelningscontroller

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO)

Avdelningen är indelad i fem enheter och två verksamheter; en stabsenhet för ledningsstöd, enheten för stöd till kommunal räddningstjänst, enheten för farliga ämnen, enheten för stora olyckor och enheten för utbildningssamordning samt två verksamheter i Revinge och Sandö som har i uppgift att bedriva utbildning.

Ledningsstödets stab
Stabens uppgift är att stödja avdelningschefen och övriga chefer i att inrikta, planera, utveckla och följa upp den verksamhet som bedrivs inom avdelningen. I detta ingår bl.a. löpande samordning av avdelningens verksamhet, samordning av EU och internationella frågor, utveckling och samordning av avdelningens strategiska stöd samt koordinering av råd och nätverk inom området räddningstjänst.

Ledningsstödets stab leds av en enhetschef och har 6 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter som avdelningscontroller

I tjänsten som avdelningscontroller har du en central roll i arbetet med att planera och följa upp  avdelningens verksamhet tillsammans med avdelningens verksamhetssamordnare. I arbetet ingår också att bistå i avdelningsledningens arbete med inriktning av verksamheten. Du bidrar aktivt till att utveckla myndighetens styrprocess och styrmodell och hittar effektiva sätt att integrera olika perspektiv, ledningssystem mm i avdelningens ordinarie planerings- och upp­följ­ningsarbete.

Du kommer att ha ett ansvar för avdelningens uppföljningsprocess. Det innebär att du kommer att vara drivande och sammanhållande i avdelningens löpande uppföljnings- och prognosarbete. Dessutom kommer du att tillsammans med verksamhetssamordnaren vara delaktig i arbetet med verksamhetsplanering, underlag till myndighetens budgetunderlag och årsredovisning vilket innebär att du kommer att arbeta mycket med att uttrycka dig i skrift.

Stora delar av arbetet kommer att ske i nära samarbete med myndighetens controllers, ekonomer och verksamhetssamordnare.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med styrningsfrågor, gärna inom statlig verksamhet. Det är meriterande om man har goda kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap generellt. Relevant akademisk utbildning är ett krav.

Arbetet kräver att du är målinriktad, analytisk, noggrann, flexibel och kan hålla tidplaner. Du ska ha mycket goda kunskaper i Excel och har en god administrativ förmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet från statlig redovisning samt ha jobbat i affärssystemet Agresso och i planeringsverktyg som t.ex. Stratsys.

Du har erfarenhet av att sammanhålla processer, t.ex. som projektledare, och du har tidigare erfarenhet från arbete med verksamhetsplanering, budget och uppföljning.

Som person är du självständig, initiativrik och drivande samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Eftersom arbetet medför mycket kontakter behöver du ha en kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl, främst i skrift men även i tal. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och du kommer arbeta parallellt med nuvarande controller innan denna går i pension. MSB tillämpar provanställning. Befattningen är placerad i Karlstad. Du förväntas kunna resa till myndighetens olika verksamhetsorter.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, vilket innebär att du måste vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor om tjänsten kontakta Anna Rinne , chef för ledningsstödet. Fackliga företrädare är Claes-Håkan Carlsson Saco, Stefan Haggö ST och Ann-Britt Paradis Seko. Samtliga nås via vår växel på tel 0771-240240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 28 april 2019, märkt med referensnummer 2019/101. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar, vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/101
Publicerat 2019-04-08
Sista ansökningsdag 2019-04-28

Tillbaka till lediga jobb