Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området. I avdelningens arbete ingår också att genomföra övningar och att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 150 medarbetare.

Enheten för geodata och samhällets robusthet söker nu en handläggare inom området totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Enheten är nybildad och består av verksamheter som förts samman för att kraftsamla kring området krisberedskap och civilt försvar i samhällsplaneringen. Enheten svarar för myndighetens arbete med riksintresse för civilt försvar och har samordningsansvar för arbetet med klimatfrågor och Sveriges åtagande enligt Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Enheten har också ansvar för myndighetsövergripande samordning och utveckling inom området CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive) och för utveckling och samordning av arbetet med GIS och geodata.

Enheten består i dagsläget av omkring 15 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att utveckla MSBs ansvarsområde kopplat till totalförsvar och beredskap i samhällsplaneringen. Arbetet är i flera avseenden i en uppstartsfas och du kommer därför att få stor möjlighet att påverka inriktning och utförande av arbetet. Du kommer i första hand att arbeta med identifiering och preciseringar av riksintresse för civilt försvar och skapandet av ett robust samhälle. I arbetet med samhällsplanering ingår även andra typer av risker inom MSBs ansvarsområde samt att bevaka allmänna intressen för totalförsvarets civila del. I arbetet ingår att stödja och vägleda andra myndigheter, verksamheter och aktörer samt såväl intern som extern samverkan.

Kompetensprofil
Du har akademisk utbildning med inriktning mot samhällsplanering, samhällsbyggnad, risk-/krishantering eller annan utbildning som MSB bedömer som likvärdig.

Du har erfarenhet av arbetet inom ett eller flera av följande områden: säkerhet inom fysisk planering, riksintressen, riskhantering och beredskapsfrågor, Det är meriterande om du har kunskap inom GIS och erfarenhet av att arbeta med svensk lagstiftning inom området.

Du är analytisk, öppen, initiativrik, självständig och har god förmåga att arbeta i grupp. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Tjänsten innebär samverkan både internt inom myndigheten och med externa parter vilket kräver god samarbetsförmåga och vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Patrik Perbeck. Fackliga företrädare är Vendela Dobson Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 3 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/99. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.                  

 Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/99
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tillbaka till lediga jobb