Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för omvärld och beredskap ska initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera kortsiktiga analyser till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande. Enheten ansvarar bl.a. för MSB:s beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information och hyser myndighetens 24/7-funktion. Enheten är även ansvarig för myndighetens verksamhet rörande psykologiskt försvar och informationspåverkan.

MSB:s arbete inom psykologiskt försvar syftar bl.a. till att identifiera, förstå och möta informa­tionspåverkan från främmande makt och andra aktörer. Verksamheten inom Möta informationspåverkan syftar till att medvetandegöra allmänheten om hot och risker från påverkans­kampanjer samt att motverka informationspåverkan eller begränsa effekterna som hotar målen för samhällets säkerhet.

Möta informationspåverkan bedrivs i ett långsiktigt perspektiv och ett kortsiktigt operativt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet syftar till att på olika sätt medvetandegöra allmän­heten genom utbildningsinsatser, forskning och informationsspridning. Det operativa perspektivet syftar till att med korta tidsförhållanden kunna motverka falsk, missvisande eller vilseledande information.

Psykologiska försvarsåtgärder bör kunna utföras av berörda myndigheter och aktörer såväl under fredstida förhållanden inom ramen för krisberedskapen som inom ramen för totalförsvaret vid höjd beredskap.  

Dina arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att

 • Stödja ansvariga aktörer i deras arbete rörande Sverigebilden.
 • Analysera och bedöma hur bilden av Sverige beskrivs av olika utländska aktörer utifrån metoder för informationspåverkan
 • Föreslå åtgärder för att minska risker och sårbarheter kopplade till Sverigebilden
 • Skapa och upprätthålla relevanta nationella och internationella nätverk
 • Stödja relevanta aktörer i att möta informationspåverkan
 • Leda/delta i funktionsövergripande projekt

Du kommer även att delta i utvecklingen av interna och externa kontaktnät med relevanta myndigheter och aktörer för att stärka det psykologiska försvaret. Arbetet kommer att präglas av ett högt tempo och kräva en god insikt i aktuella säkerhetspolitiska problem­områden.

Du förväntas med kort varsel kunna presentera och föredra underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för externa aktörer på både svenska och engelska.

Som medarbetare inom enheten för omvärld och beredskap förväntas du bidra till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Kompetensprofil

Vi kommer att ställa höga krav på din kompetens och dina personliga egenskaper.

Du har:

 • Relevant akademisk examen inom t.ex. statsvetenskap, PR och kommunika­tion, journalistik eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga
 • Mycket god kunskap och förståelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik
 • Mycket god förmåga att bygga och upprätthålla nätverk
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat analytiskt arbete
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande:

 • Erfarenhet av arbete med strategisk kommunikation, psykologiskt försvar alt Sverigebild
 • Erfarenhet av samverkan mellan myndigheter på central nivå
 • Erfarenhet av arbete inom utrikesförvaltningen
 • Journalistisk erfarenhet
 • Ytterligare språk utöver språk utöver svenska och engelska

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera och bidra till att utveckla gruppen.

Som person ser vi att du:

 • är prestigelös med hög integritet och har god självkännedom
 • har gott omdöme och förmåga att arbeta och prioritera under tidspress
 • har god förmåga att uppfatta trender och vara kreativt nytänkande
 • har mycket god förmåga att arbeta i team och bidra till teamets utveckling

Anställningsform

Befattningen är en tillsvidareanställning och är placerad i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Karlstad.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta verksamhetsansvarig Fredrik Konnander. alternativt tf. enhetschef Sofia Albrechtsson.. Fackliga representanter är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (SACO) samt Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 19 april 2019, märkt med referensnummer 2019/95. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/95
Publicerat 2019-03-29
Sista ansökningsdag 2019-04-19

Tillbaka till lediga jobb