Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning). Vidare ansvarar verksamheten för utveckling, drift och förvaltning av WIS (Webbaserat Informationssystem) och SGSI (Swedish Government Secure Intranet).

Rollen som enhetschef för affärsstöd är placerad på verksamheten Rakel och ledningssystem. Enheten har det samordnande ansvaret för verksamhetens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Enhetens uppgift är planering, uppföljning och rapportering av ekonomi och verksamhet samt order- och avtalsadministration och säljadministration. Enheten upprätthåller även affärs- och förvaltningsexpertis inom juridik, säkerhet, kommunikation, verksamhetsutveckling och processarbete. Enheten fungerar som en stödenhet till verksamhetens övriga tre enheter och består av c:a 10 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter

Du leder arbetet med att samordna Rakel och ledningssystems planering och uppföljning samt leder stödet inom ekonomiadministration, juridik, säkerhet, verksamhetsutveckling, kommunikation  och processarbete. Som enhetschef har du personal och ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling. Du ingår i verksamhetens chefsgrupp samt i avdelningens chefsgrupp. Som en av flera chefer på verksamheten deltar du aktivt i strategisk utveckling av uppdraget.

Din kompetensprofil

Du har akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant. Du har tidigare erfarenhet av att vara chef samt flerårig erfarenhet från offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete. Du har god kunskap om samhällets krisberedskap och drivs av att följa utvecklingen inom verksamhetens arbetsområde. Du har förmåga att arbeta strukturerat och resultatinriktat med god förmåga att prioritera och besluta. Ditt ledarskap präglas av du motiverar och skapar delaktighet och engagemang.

Du är stabil, samarbetar väl, har god analytisk förmåga samt kan sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang. Verksamheten arbetar i nära samverkan med andra delar av myndigheten och du trivs i en roll med många kontaktytor och du skapar och underhåller relationer. Du kan uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Myndigheten kan komma att tillämpa provanställning. Då enheten har medarbetare båda i Stockholm och Karlstad innebär tjänsten en del resor.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vilket innebär att du måste vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Minna Nyman. Fackliga företrädare är Johan Gert (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan

märkt med referensnummer 2019/93 ska vara inkommen till MSB senast den 21 april 2019. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/93
Publicerat 2019-03-29
Sista ansökningsdag 2019-04-21

Tillbaka till lediga jobb