Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Rättssekretariatet är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet. Sekretariatet leds av rättschefen. Sekretariatet är indelat i två rättsenheter som tillsammans utgörs av tretton myndighetsjurister, inklusive enhetschefer, och de flesta av sekretariatets medarbetare är placerade i Karlstad. Vid sekretariatet finns också en senior juridisk rådgivare och en rättsinformatör. Rättsinformatören, som ingår i en av rättsenheterna, kommer att gå i pension, varför tjänsten inom kort blir vakant.  

Myndighetsjuristernas arbete domineras av förvaltningsrättsliga frågor i vid mening, men det förekommer även uppgifter inom ett flertal andra rättsområden, t.ex. civilrätt, internationell rätt och miljörätt. Regelgivning och EU-rättsliga frågor är tydliga inslag i arbetet. Vidare arbetar rättssekretariatet i ökande omfattning med frågor som har anknytning till totalförsvaret. Den juridiska administratörens roll innefattar att på olika sätt ge stöd till myndighetsjuristerna vid rättssekretariatet.

Arbetsuppgifter

Din roll innebär främst att lämna administrativt stöd till myndighetsjuristerna. En del av arbetet innefattar administration kring MSB:s föreskrifter, inklusive korrekturläsning, kontakter med tryckeri m.m. Du förväntas också kunna hantera enklare juridiska frågor, både självständigt och med handledning av en myndighetsjurist beroende på frågans art och komplexitet.

Du kommer att stödja rättschefen med vissa särskilda uppgifter samt i övrigt bidra till det administrativa arbetet för hela sekretariatet t.ex. gällande möteskallelser och protokollföring, ansvara för rättssekretariatets kommunikation på t.ex. extern och intern webb samt bygga upp en struktur för rättssekretariatet på våra interna samarbetsytor. Du kommer också att ha vissa uppgifter kring samordning av sekretariatets interna ekonomi.

Tjänsten kan också komma att innefatta visst administrativt stöd till GD:s kansli i mån av tid.

Befattningen innebär många kontaktytor inom och i viss mån även utanför MSB.

Din kompetensprofil

Du ska ha gymnasiekompetens samt flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, helst vid statlig myndighet. Du ska också ha god datorvana, främst från arbete i Officepaketet med de program som ingår där (Word, Excel, PowerPoint etc.) samt erfarenhet från att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem.

Det är meriterande om du har en paralegalutbildning (400 YH-poäng) eller motsvarande praktisk erfarenhet.

Utöver ovanstående är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen.

Det är nödvändigt att du har en hög känsla för service och ett stort intresse för att ge administrativt stöd. Du har en god känsla för struktur, ordning och reda och du har en god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär många kontaktytor. Du ska också ha en mycket god förmåga att kommunicera, både i tal och i skrift. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och utåtriktad och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.

Anställningsform

Tjänsten är placerad i Stockholm eller Karlstad och är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta rättschef Anna Asp, tfn 010-240 41 21.

Fackliga företrädare är Jörgen Mähler, Saco-S, Jan Karlsson, ST och Ann-Britt Paradis, Seko. Samtliga nås via vår växel på tel. 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 24 april 2019, märkt med referensnummer 2019/92. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/92
Publicerat 2019-03-29
Sista ansökningsdag 2019-04-24

Tillbaka till lediga jobb