Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Vi söker en medarbetare inom området tillsyn

– Vi söker dig med ett driv och engagemang för tillsyn, analys och samordning.

Enheten för stora olyckor

Tjänsten är placerad vid enheten för stora olyckor och ingår i avdelningen för utveckling för räddningstjänst och olycksförebyggande. Enheten samordnar utvecklingen inom kommunal och statlig räddningstjänst. Detta sker i nära samarbete med andra aktörer. Arbetet bedrivs med ett tydligt fokus där utvecklingen sker tillsammans med aktörerna.

Enheten för stora olyckor, vid Avdelningen räddningstjänst och olycksförebyggande har också till uppgift att genomföra tillsyn över;

  • länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid omfattande räddningsinsatser
  • länsstyrelsens planering för räddningstjänst och sanering vid en kärnteknisk olycka
  • samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar samt
  • kontroll av avtalet mellan staten och SOS Alarm AB
  • ge stöd till andra tillsynsmyndigheter för att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och utvinningsavfall.

Arbetsuppgifter

Som handläggare för tillsyn kommer du planera och bedriva tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt kontroll av avtal. Du kommer även jobba med analyser, uppföljning och utvärdering och sammanställningar av resultat. Du kommer också i viss mån handlägga och samordna övrigt förekommande ärenden på enheten. I arbetet ingår en del resor, i huvudsak inom landet.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av tillsynsarbete. Gärna tillsynserfarenhet inom skydd mot olyckor, på antingen kommunal, regional eller nationell nivå. Du behöver ha god förvaltningskunskap. Kunskap om samhällsskydd och kommunal räddningstjänst är meriterande.

Du har förmåga att se sammanhang och helheter. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende hos andra. Vidare är du prestigelös, vill arbeta tillsammans med andra men kan också jobba självständigt och har ett driv i ditt arbete. Arbetet innebär många externa kontakter så det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på framförallt på svenska. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Befattningen är placerad i Karlstad. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta biträdande enhetschef Mariette Malm. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST) och Claes-Håkan Carlsson (SACO) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 21 april 2019, märkt med referensnummer 2019/91. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/91
Publicerat 2019-03-28
Sista ansökningsdag 2019-04-21

Tillbaka till lediga jobb