Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av ca 25 medarbetare. Enheten utgör den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
  • CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan en it-incident och under deras hantering.
  • CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker ytterligare en kollega till CERT-SE:s Desk. Är du vår nästa kollega?

Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i vår Desk kommer du att ha en spännande och viktig roll. Du är primär kontaktfunktion för inkommande ärenden och frågor, nationellt såväl som internationellt. Det är du som initierar och förmedlar ärenden i ärendehanteringssystem. I dina arbetsuppgifter ingår att bevaka, förmedla och agera på information som kommer i olika flöden, se till att informationen publiceras i externa portaler eller via olika kommunikationskanaler både nationellt och internationellt. Du tar emot, bevakar och hanterar it-incidentanmälningar och rapporter.

Vidare kommer du att hantera distribution av utgående rapporter och specifik information till nationella och internationella aktörer. Andra uppgifter är att använda och administrera system för omvärldsbevakning, förvalta användar- och nyckeladministration av kommunikationssystem och även kontaktuppgifter.

Du kommer att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling
För att söka tjänsten ser vi att du har relevant utbildning och grundläggande kunskap om informationssäkerhet. Vidare är du van vid dokument- och informationshantering och har en god administrativ förmåga samt ett strukturerat arbetssätt och är noggrann. Din goda förmåga att växla mellan samtidiga arbetsuppgifter och att vid behov finna situationsanpassade lösningar är något som kommer väl till pass här.

Du behärskar applikationer för ordbehandling och kalkylering. Därutöver har du förmåga att sätta dig in i användandet av IT-system. Du har mycket god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.

Du har ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt och tycker om och är bra på att möta människor direkt eller via olika kommunikationsmedel. Slutligen uppskattar du att arbeta i verksamheter som är under utveckling.

Meriterande är

  • Erfarenhet från Desk-liknande arbete, från operativ verksamhet eller från it-säkerhetsområdet
  • Erfarenhet från hantering av sekretessbelagd information i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter och dialog med kollegor samt med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling.

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att leverera. Vi fäster därför mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Vad kan vi erbjuda dig?
Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Stockholm. Hösten 2019 kommer MSB:s Stockholmskontor att flytta till Tomteboda i Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta t.f. enhetschef Andreas Rappe eller biträdande enhetscheferna Peter Jonegård eller Robert Jonsson. Fackliga företrädare är Lena Vretling Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
vara inkommen till MSB senast den 5 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/90. Vi ber dig att söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommese
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/90
Publicerat 2019-03-28
Sista ansökningsdag 2019-05-05

Tillbaka till lediga jobb