Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet består av fyra enheter med totalt 55 medarbetare. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv och regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet operationaliseras.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av cirka 25 medarbetare. Till vardags är vi den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra organisatoriska delar av avdelningen.

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
  • CERT-SE samlar in, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan, under och efter it-incidenter.
  • CERT-SE- är Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker nu en eller flera it-säkerhetsspecialister. Vi söker dig som precis har startat din karriär inom it-säkerhet eller som redan har en specialistkompetens inom något närliggande område, men vill ändra inriktning.

Dina arbetsuppgifter
Som it-säkerhetsspecialist på CERT-SE kommer du enskilt eller tillsammans med dina arbetskamrater att på ett aktivt och nyfiket sätt inhämta, bedöma, analysera och bearbeta information om tekniska hot och sårbarheter ur öppna och konfidentiella källor samt via nationella och internationella nätverk. Du blir involverad i att bedöma hur dessa hot och sårbarheter kan påverka svenska organisationer och vad vi bör göra för att stödja de som har eller kan drabbas. Du ingår i CERT-SE:s operativa arbete och hanteringen av inträffade it-incidenter. För att få större djup inom olika it-säkerhets­områden fokuserar du och dina kollegor i viss utsträckning på specifika incidenter, hot eller fenomen. Dina arbetsuppgifter utförs under normal kontorstid men vid akuta händelser kan andra arbetstider förekomma. Du kommer att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap.

Du kommer även att delta i cybersäkerhetsövningar, nationellt som internationellt.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling
Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Vi ser gärna sökande som redan har en annan kompetensprofil, men som har ett stort intresse av att utvecklas inom området operativ it-säkerhet och att fördjupa sin tekniska kunskap på it-säkerhetsområdet. Vi ser också gärna sökande som har en högskoleutbildning inom området, men som inte har hunnit skaffa sig praktisk erfarenhet.

Du har ”jaktinstinkt” när det gäller att upptäcka information och företeelser inom området som behöver arbetas vidare med.

Du har mycket god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.

Vi ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra där det yttersta målet är att leverera cybersäkerhetsnytta och att bidra till en bra arbetsplats. Du kommer att arbeta i en operativ verksamhet, vilket innebär att ditt arbete ibland är reaktivt och styrs av externa omständigheter. Du ska gilla och kunna arbeta under ibland tidspressade förhållanden samt kunna växla mellan samtidiga arbetsuppgifter.

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att leverera. Vi fäster därför mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter och dialog med kollegor samt med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling. Utöver ”learning by doing” kommer du under det första året att delta i utbildning utomlands eller i Sverige. Din kompetensutvecklingsresa fortsätter därefter utifrån din förmåga och de arbetsuppgifter du har eller ska få.

Vad kan vi erbjuda dig?
Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Stockholm. Hösten 2019 kommer MBS:s Stockholmskontor att flytta till Tomteboda i Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta t.f. enhetschef Andreas Rappe eller biträdande enhetscheferna Peter Jonegård eller Robert Jonsson. Fackliga företrädare är Lena Vretling Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 5 maj 2019, märkt med referensnummer 2019/89. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/89
Publicerat 2019-03-28
Sista ansökningsdag 2019-05-05

Tillbaka till lediga jobb