Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vi söker dig som vill bidra till en säkrare informationshantering i ett digitaliserat samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Enheten består idag av tolv medarbetare. Verksamheten är i ett expansivt skede med fler uppgifter och behöver därför fler medarbetare.

Vi är det nationella stödet till samhället i det förebyggande arbetet med informationssäkerhet. Vi är drivande i att göra informationssäkerhetsarbetet i Sverige till en sammanhängande helhet. Vårt uppdrag kan delas in i tre delar:

  • att utreda och förstå behovet av kunskap och stöd hos offentlig sektor och näringsliv genom enkäter, undersökningar och dialoger,
  • att ta fram och utveckla olika former av stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete
  • att kommunicera och tillhandahålla kunskapen och stödet till våra målgrupper genom relevanta kanaler.

Samordning och samverkan med andra aktörer kring informationssäkerhet är också en central del av vårt arbete. Här ingår bland annat arbete med standardisering och terminologi på området.

Vi söker en informationssäkerhetsspecialist som vill bidra till en säkrare informationshantering i ett digitaliserat samhälle. Är du vår nästa kollega?

Dina arbetsuppgifter
Du kan betrakta dig som en av våra förändringsledare i informationssäkerhetssverige. I samarbete med kollegor och andra organisationer kommer du att stödja offentlig sektor och näringslivet. Genom att utreda, utveckla och kommunicera kommer du att på olika sätt hjälpa dessa målgrupper till förbättrade arbetssätt som leder till ett mer informationssäkert samhälle.

Du får arbeta i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att tilldelas ansvar för ett eller flera områden såsom en målgrupp i en sektor, en metod eller ett fördjupningsområde inom ledningssystem för informationssäkerhet. Hos oss bidrar du i det angelägna arbetet att driva utvecklingen av samhällets informationssäkerhet framåt.

Tonvikten i tjänsten ligger på management av det systematiska informationssäkerhetsarbetet enligt ISO/IEC 27000-serien eller motsvarande, med förståelse för de tekniska säkerhetsåtgärderna.

Din kompetensprofil
För att söka anställningen har du en akademisk utbildning med för uppgiften relevant inriktning inom exempelvis data- och systemvetenskap eller informations- och it-arkivkunskap, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.

Det är meriterande att ha erfarenhet av att arbeta med systematisk informationssäkerhet och ha god förståelse för organisatoriska informationssäkerhetsfrågor. Du behöver inte vara IT-säkerhetsexpert men ha god förståelse för IT-säkerhetsåtgärder. Att ha arbetat som CISO (Chief Information Security Officer) eller motsvarande är också meriterande.

Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gärna även på engelska.  Du ska vara bekväm med att inspirera och kommunicera om det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och bidrar till en bra arbetsplats. Vidare är du bekväm med att ha en stödjande roll och kan anpassa ditt arbete till olika målgrupper. Att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet är något som faller sig naturligt för dig.

Du är prestigelös, kommunikativ och är intresserad av att utveckla de praktiska och teoretiska förutsättningarna för samhällets informationssäkerhetsarbete. Då arbetet innebär många både interna och externa kontakter, har du lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer.

Övrigt
Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Komplettering till det allmänna pensionsavtalet
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård, i form tid och ersättningar

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Stockholm. Hösten 2019 kommer MBS:s stockholmskontor att flytta till Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Du kan komma att ingå i vårt beredskapssystem. Vid ansökan ska du ange dina lönekrav.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Lena Vretling Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 26 april 20119, märkt med referensnummer 2019/73. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/73
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-26

Tillbaka till lediga jobb