Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför insatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, minhantering, tidig återuppbyggnad, stärkande av katastrofberedskap och stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare ett särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige.

Enheten för insatser, vid den Operativa Avdelningen, är den enhet som ytterst ansvarar myndighetens insatser i och utanför Sverige. I genomsnitt hanterar MSB ca 60 pågående insatser i ungefär 30 länder. I enhetens uppdrag ligger att utveckla verksamheten samt ansvaret för bedömning, genomförande och uppföljning av insatser. En viktig del i insatsverksamheten är samverkan och partnerskap med uppdragsgivare och partners inom exempelvis myndigheter, kommuner, EU och FN. 

Arbetsuppgifter

I Avdelningens övergripande målbild till 2022 har vi gemensamt visionen att kvaliteten i MSB:s operativa verksamhet ska stärkas genom att miljöperspektivet beaktas. Som handläggare för klimat- och miljöfrågor kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med att vidareutveckla miljöarbetet inom insatsverksamheten. Du kommer att vara enhetens sakkunniga inom området och ansvar för att stödja och driva enhetens arbete med att beakta miljö- och klimatperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av olika insatser. I detta ligger ett ansvar att bl.a. utveckla inriktningar och riktlinjer, stödja projektledare med att ta fram analyser inför insatser samt att ta fram underlag och bidra med kompetens i insatsernas alla faser. Arbetet med insatsstöd sker både i fält och på MSB:s egna kontor och en viss del av din arbetstid förväntas du arbeta utomlands direkt i insatserna. Du ska därmed vara beredd att med kort varsel kunna resa ut för behovsbedömningar, tekniskt stöd, konsultationer med partners samt utvärderingar och uppföljningar inom miljö och klimat. Arbetet innebär också att stödja strategiskt miljöarbete gentemot MSB:s nationella och internationella samarbetspartners.

Handläggaren är insatsenhetens  primära fokalpunkt gentemot MSB:s interna arbete med att underhålla och utveckla miljöledningssystemet och kan delta som internrevisor samt  i interna eller externa samverkansforum inom miljö och klimat.

Kvalifikationer

  • Bred miljöbakgrund med relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
  • Erfarenhet av arbete med att integrera miljö- och klimatperspektiv i projekt.
  • Erfarenhet av miljöbedömningar och utvärderingar i fält
  • Erfarenhet av arbete med insatsverksamhet inom någon eller några av enhetens insatstyper är meriterande.
  • God kunskap om tekniska miljö- och klimatlösningar i fält är meriterande
  • God kunskap om FN, EU och andra internationella organisationer är meriterande.
  • God kunskap om områdena katastrofbistånd samt det svenska krishanteringssystemet är meriterande.
  • God förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav, och har du kunskaper i andra språk är det meriterande.
  • Som person har du god förmåga att kunna kommunicera och entusiasmera. Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra. Du har vidare en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina projekt till avslut inom avsatta tidsramar. Du är trygg och stabil med god självkännedom och integritet.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Stockholm eller Karlstad, varav del av tiden utgörs att tjänstgöring utomlands. Tillträde snarast. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Jakob Wernerman eller biträdande enhetschef Britta Ramberg. Fackliga företrädare är Daniel Hjärne (ST), Ann-Britt Paradis (SEKO) och Anja Holmgren (SACO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 4 april 2019, märkt med referensnummer 2018/72. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/72
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-04

Tillbaka till lediga jobb