Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningen ansvarar för myndighetens operativa verksamhet, vilket bl.a. inkluderar insatsverksamhet och samordning av myndigheter och andra aktörers hantering av nationella kriser. Inom området internationell insatsverksamhet arbetar vi med humanitära hjälpinsatser, katastrofriskreducering, tidig återuppbyggnad, civil konflikthantering samt humanitär minhantering i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter. Avdelningen stödjer även svenska kommuner med materiel och personal i händelse av större naturolyckor då kommunala resurser är otillräckliga.

Enheten för operativ personal ansvarar för att kompetensförsörja den operativa verksamheten. Rätt kompetens i rätt tid är avgörande för den operativa verksamhetens resultat och effekt. Kompetensförsörjningen genomförs med olika, behovsanpassade, verktyg. Enheten ansvarar också för förberedelse och kompetensutveckling av den operativa personalen. Ett annat ansvar för enheten är att säkra att insatspersonalen har ett bra hälsostöd före, under och efter insatser. Enheten för operativ personal har mycket breda kontaktytor och samverkar löpande internt och externt i genomförandet av verksamheten.

För att utföra enhetens uppdrag med hög kvalitet och effektivitet krävs därför ett självständigt och ansvarstagande förhållningssätt, som även sker i samverkan med andra funktioner både inom och utanför den egna enheten.

Dina arbetsuppgifter

Som HR-handläggare har du en central roll inom enhetens uppdrag att kompetensförsörja den operativa verksamheten. Du ansvarar för såväl strategisk utveckling som operativ och administrativ hantering inom ditt ansvarsområde. Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. olika former av rekrytering, uppföljning av personalens prestationer, behovsinventering för kompetensutveckling samt administration kopplat till anställning och utbildning. Du har ett ansvar för att skapa en god kunskap om kompetensbehov och att driva alla processer kopplade till kompetensförsörjning inom ditt ansvarsområde. Du förväntas skapa en god individkännedom om personerna som finns registrerade i myndighetens resursbas inom ditt område. Du har också ett ansvar för att utveckla arbetssätt och funktionens instruktioner, för att arbetet ska bedrivas med hög kvalitet och så effektivt som möjligt.

Den HR-handläggare vi nu söker kommer i första hand att stärka enhetens arbete med kompetensförsörjning av insatser inom kapacitetsutveckling samt arbeta med/ansvara för kommunikationsplan för rekrytering och nätverkande inom området.

Din kompetensprofil

Du har:

 • Akademisk utbildning inom HR-området.
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom HR-området inklusive erfarenhet av självständigt arbete med rekrytering.
 • Erfarenhet av arbete med kommunikationsfrågor kopplat till kompetensförsörjning.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och som person ser vi att du har:

 • Ett mycket drivet och lösningsorienterat arbetssätt och en mycket god förmåga att arbeta självständigt och ansvarstagande inom ramar för uppsatta mål och regelverk.
 • Mycket god förmåga att arbeta i team och bidra till teamets utveckling samt skapa och bibehålla goda samarbeten.
 • Ett strukturerat och noggrant arbetssätt där du håller uppsatta tidsramar.
 • En helhetssyn och ser hur dina åtgärder förhåller sig till övergripande inriktningar och andra rollers/ tjänsters behov av information och insyn.
 • Förmåga och vilja att kontinuerligt utveckla ditt arbetssätt och föreslå förbättringar av funktionens arbete för att möta verksamhetens föränderliga behov.
 • Förmåga att hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt.
 • Förmåga att leverera under tidspress.

Meriterande är:

 • Erfarenhet av HR-arbete internationellt.
 • Erfarenhet av arbete med kapacitetsutvecklingsprojekt.
 • Erfarenhet av arbete med kompetensutveckling.
 • Kunskaper och erfarenheter som gör att du kan bidra till genomförandet av arbetsuppgifterna vid enheten i övrigt.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt. Tjänsten är placerad i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Beredskapstjänstgöring ingår i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, ibland med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor om tjänsten kontakta enhetschef Jenny Wärja eller verksamhetsansvarig för HR-funktionen Therese Broms. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, Saco-S, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, Seko. Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 2 april 2019, märkt med referensnummer 2019/64. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/64
Publicerat 2019-03-11
Sista ansökningsdag 2019-04-02

Tillbaka till lediga jobb