Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Inom ramen för sitt operativa uppdrag har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdraget att stärka nationell beredskap, att driva den aktörsgemensamma hanteringen vid samhällsstörningar samt att förstärka aktörer med kompetens och materiel. Den operativa verksamheten bedrivs i Sverige och utomlands.

Enheten för insatser, på Operativa avdelningen, är den enhet som ytterst ansvarar för myndighetens insatser i och utanför Sverige. I enhetens uppdrag ligger att utveckla de nationella förstärkningsresurserna och de internationella biståndsresurserna, samt ansvaret för prioritering, planering genomförande och uppföljning av insatser.

Enheten består av fyra arbetslag, där Arbetslaget för nationella insatser, insatser inom EU och snabbinsatser ansvarar för att utveckla och förvalta MSB:s nationella förstärkningsresurser, det operativa civilskyddssamarbetet inom EU samt Sveriges snabbinsatsstyrkor.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i arbetslaget för nationella insatser på Enheten för insatser. Som handläggare i arbetslaget kommer du att delta i arbetet med att utveckla och inrikta de nationella

förstärkningsresurserna och snabbinsatsstyrkorna. Du kommer att ha en drivande roll i arbetet med att anpassa våra förstärkningsresurser till en förändrad riskbild, såsom civilt försvar, klimatförändringar och terrorism. Som handläggare i arbetslaget kommer du också att ansvara för att ta fram underlag till myndighetsledningen, interna beredningar, remisser, utredningar och uppdrag av olika slag. Du kommer att arbeta med att tillvarata operativa erfarenheter, t.ex. från skogsbränderna sommaren 2018, och föra in dem i enhetens och avdelningens utvecklingsarbete. Du kommer in i en spännande och strategiskt viktig fas i utvecklingen av befintliga och nya förstärkningsresurser.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Din kompetensprofil

 • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande utbildning vi bedömer likvärdig.
 • Erfarenhet av myndighetshandläggning, av analytiskt arbete, att skriva rapporter, underlag och hålla i utredningsarbete. Flerårig relevant arbetslivserfarenhet.
 • Mycket god kunskap om det svenska krishanteringssystemet, gärna med erfarenhet från flera nivåer och flera sektorer.
 • Mycket god analytisk förmåga och förmåga att arbeta övergripande och målinriktat.
 • Kunskap om arbete med civilt försvar är meriterande
 • Erfarenhet av internationellt eller EU-samarbete i din yrkesroll är meriterande.
 • Erfarenhet av operativt arbete på någon nivå är meriterande. God förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med andra.
 • Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra.
 • Du har en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina projekt till avslut inom avsatta tidsramar.
 • Du är trygg och stabil med god självkännedom och integritet.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Befattningen är placerad i Karlstad eller i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Jakob Wernerman, biträdande enhetschef Britta Ramberg eller verksamhetsansvarig Petronella Norell. Fackliga företrädare är Fredrik Götesson (ST) och Anja Holmgren (SACO) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 25 mars 2019, märkt med referensnummer 2019/48. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/48
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-03-25

Tillbaka till lediga jobb