Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för omvärld och beredskap ska initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera kortsiktiga analyser till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande. Enheten ansvarar för MSB:s beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information, hyser myndighetens 24/7 funktion m.m. Enheten är även ansvarig för myndighetens verksamhet att identifiera och möta informationspåverkan.

MSB:s TiB-funktion tillhandahåller kontinuerlig operativ ledning för MSBs operativa funktioner, inriktar och koordinerar beredskapsorganisationen samt bistår vid en händelse med operativt ledningsstöd, tekniskt stöd och lokaler.

Funktionen omfattar TiB, biträdande TiB samt omvärldsbevakare. TiB-funktionen är myndighetens operativa kontaktpunkt för andra myndigheter, aktörer inom krisberedskapsområdet och för civilskyddsmekanismen inom EU samt övriga internationella partners. TiB är tillgänglig dygnet runt och har till huvuduppgift att bedriva omvärldsbevakning och upprätthålla en samlad lägesbild samt att vid behov aktivera hela eller delar av myndighetens beredskapsorganisation.

TiB följer utvecklingen såväl i Sverige som internationellt för att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som kan leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser.

Funktionen ska även bidra till det myndighetsgemensamma arbetet med att utveckla myndighetens operativa arbete såväl i kris som inför höjd beredskap.

Dina arbetsuppgifter

Som omvärldsbevakare kommer du att delta i det löpande operativa arbetet vid en stor bredd av händelser. Vid sidan av de schemalagda omvärldsbevakningspassen i TiB-funktionen kommer du att arbeta med att handlägga sakfrågor och bidra till enhetens samlade arbete. Som medarbetare inom enheten för omvärld och beredskap medverkar du till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Som medarbetare inom enheten för omvärld och beredskap medverkar handläggarna till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Kompetensprofil

Du har:

  • en akademisk utbildning inom statsvetenskap, kris- och konflikthantering eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdiga
  • god förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt,
  • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
  • god kunskap om svensk krisberedskap

Meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av operativt krishanteringsarbete

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera gruppen. 

Som person ser vi att du har:

  • mycket god förmåga att arbeta i grupp och bidra till gruppens utveckling
  • mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och leverera resultat av hög kvalitet även med korta ledtider
  • är prestigelös

Anställningsform

Befattningen är en tidsbegränsad allmän visstidsanställning på heltid fr.o.m. 2019-06-10 t.o.m. senast 2019-08-31, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Karlstad. Befattningen innebär tjänstgöring enligt särskilt schema och kan innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Stockholm.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta verksamhetsansvarig Daniel Medina. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, SEKO. Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 28 mars 2019, märkt med referensnummer 2019/47. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

 

Anställningsform Sommarjobb / Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad juni-aug
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/47
Publicerat 2019-03-01
Sista ansökningsdag 2019-03-28

Tillbaka till lediga jobb