Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området. I avdelningens arbete ingår också att genomföra övningar och att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 150 medarbetare.

Nu söker vi en chef till enheten för geodata och samhällets robusthet. Enheten är nybildad och består av verksamheter som förts samman för att kraftsamla kring området krisberedskap och civilt försvar i samhällsplaneringen. Enheten har samordningsansvar för MSB:s arbete med klimatfrågor. I det ligger att bland annat ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys med tillhörande handlingsplan. Enheten samordnar det arbete som följer av att myndigheten är nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande enligt Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Enheten har också ansvar för myndighetsövergripande samordning och utveckling inom områdena CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive), nationellt och internationellt samt för arbetet med riksintresse för civilt försvar. Vidare har enheten ansvaret för utveckling och samordning av arbetet med GIS och geodata. Enheten är även nationell kontaktpunkt för frågor om satellittjänster och fjärranalyssamverkan kopplat till EU och Europiska rymdorganisationen.

Enheten består i dagsläget av omkring 15 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som chef vid enheten för geodata och samhällets robusthet ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du är också aktiv deltagare i avdelningens ledningsgrupp. Eftersom enheten är ny behöver du lägga kraft på att tillsammans med dina medarbetare lägga en stabil grund för en långsiktig inriktning av enhetens verksamhet. Du förväntas skapa god överblick och ta ansvar för och leda alla delar av verksamheten. Enhetens verksamhet förutsätter bred samverkan inom MSB samt att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt. En del resor förekommer.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil
Du har erfarenhet av att vara chef med goda resultat. Som ledare är du tydlig, modig och prestigelös. I relation till dina medarbetare är du inkluderande, coachande och utvecklingsinriktad. Du har kunskap om och ett stort intresse för att verka för en bra arbetsmiljö på enheten.

Som person är du proaktiv och resultatinriktad. Du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang. Du är trygg i dig själv och har en hög grad av personlig mognad vilket gör att du är medveten om både dina styrkor och dina svagheter. Du har en förmåga att företräda MSB och att bygga relationer med samarbetspartners.

Du har relevant akademisk utbildning och erfarenhet. Du har god kunskap om offentlig förvaltning och gärna också om området samhällsskydd och beredskap.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsförordnande och är placerad i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Har du några frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Camilla Asp. Fackliga företrädare är Vendela Dobson Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 20 mars 2019, märkt med referensnummer 2019/42. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. I annat fall kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 652 26 Karlstad.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/42
Publicerat 2019-02-25
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Tillbaka till lediga jobb