Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för utveckling av beredskap

Avdelningens uppgift är att bidra till att aktörer som har ett ansvar inom området samhällsskydd och beredskap är förberedda för att hantera konsekvenserna av händelser när de inträffar. För detta krävs att aktörerna kan samverka och leda, att de är utbildade och övade för sin uppgift samt att de har väl fungerande metoder och tekniska stöd. Avdelningen ska stödja berörda aktörer i dessa avseenden och även i övrigt bidra till att samhällets förmåga stärks.

Avdelningen har verksamhet på flera orter, Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.

Tjänsten som utbildningsutvecklare är placerad på Enheten för utbildningssamordning (USAM). Enheten ansvarar för att samordna, inrikta, utveckla, beställa, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningsinsatser. I detta ingår att kartlägga och bedöma målgruppernas behov av utbildning inom området samhällsskydd och beredskap. Enheten ska löpande utveckla beställarrollen och ha god kunskap om kursutbudet inom området. I enhetens ansvar ingår även urval och antagning till utbildningar. Enheten ska vidare säkerställa att det finns en process för att resultat och erfarenheter från forskning, övningar, observatörsinsatser, händelser och underlag från övriga delar av myndigheten omhändertas i utbildningsverksamheten.

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare för utbildningsutveckling ska du, i samverkan med MSB:s skolor i Revinge och Sandö, externa leverantörer och sakkunniga inom och utanför myndigheten, vara drivande i MSB:s arbete med utbildningsutveckling.

I din roll kommer du fungera koordinerande mellan olika experter, sakkunniga och undervisande personal. Du kommer att arbeta med utveckling av olika utbildningar inom myndighetens ansvarsområde. Tjänsten kommer också innebära att arbeta fram kurs- och utbildningsplaner, bidra till pedagogisk utveckling samt kvalitetssäkring av de utbildningar myndigheten själv tillhandahåller, beställer eller upphandlar av andra aktörer.

Då utbildningsutveckling ställer höga krav på samverkan och samarbete, och verksamheten finns på flera orter, förutsätter tjänsten resor.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som antingen har en ämneslärarexamen med inriktning mot äldre åldrar eller utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Det är meriterande med erfarenhet av utveckling av utbildning inom olika utbildningsformer och nivåer, där du varit drivande eller ansvarig. Erfarenhet som förstelärare eller annan delad tjänst med utvecklingsuppgifter är också meriterande.

I din roll som utbildningsutvecklare är samarbete med såväl interna som externa kontakter en förutsättning. Därför kräver tjänsten att du har en god förmåga att bygga relationer, ta egna initiativ och strukturera arbetet efter de behov som uppstår. Du har goda IT-kunskaper och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.

Övrigt

Tjänsten är tidsbegränsad under två år med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort är Karlstad.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad

Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Axelsson eller verksamhetsansvarig Per Hulling. Fackliga företrädare är Anders Eriksson (SACO), Andreas Berggren (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växel nr 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 16 januari 2019, märkt med referensnummer 2018/216 . Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/216
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-01-16

Tillbaka till lediga jobb