Logotyp för MSB

Ansök till Projektledare till enheten för fredsfrämjande insatser


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du en akademisk examen? *

Ja
Nej

3. Har du minst tre års erfarenhet av internationell samordning och av att planera och genomföra biståndsaktiviteter? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av delegerat budgetansvar och verksamhetsansvar? *

Ja
Nej

5. Har du dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat och effekter.? *

Ja
Nej

6. Har du erfarenhet av partnersamverkan och partnerdialog? *

Ja
Nej

7. Har du kunskaper inom internationell civil krishantering och/eller fredsfrämjandeområdet? *

Ja
Nej

8. Anser du dig ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift? *

Ja
Nej

9. Anser du dig ha god kunskap i vanligt förekommande IT-system? *

Ja
Nej

10. Har du projektledarutbildning? *

 •  Ja
 •  Nej

11. Har du utbildning och erfarenhet inom resultatbaserat arbetssätt? *

 •  Ja
 •  Nej

12. Har du erfarenhet av operativt arbete, både i ett förberedande och hanterande skede, inom det svenska krishanteringssystemet? *

 •  Ja
 •  Nej

13. Har du kännedom om MSB:s verksamhet och erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom en myndighet? *

 •  Ja
 •  Nej

14. Har du internationell fälterfarenhet? *

 •  Ja
 •  Nej

15. Har du erfarenhet av partnerskapsutveckling med internationella organisationer/projekt? *

 •  Ja
 •  Nej

16. Har du kunskap om integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö? *

 •  Ja
 •  Nej

17. Har du erfarenhet av samverkansformer mellan offentlig sektor och näringsliv (privat-offentlig samverkan)? *

 •  Ja
 •  Nej

18. Är du svensk medborgare (krävs då anställningen säkerhetsklassad)? *

Ja
Nej
Accepterade filtyper: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max filstorlek: 40MB
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat personligt brev: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår