Logotyp för MSB

Ansök till Lärare till skorstensfejarutbildningen


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du grundutbildning till skorstensfejare? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet inom området? *

Ja
Nej

4. Har du flerårig erfarenhet av undervisning? *

 •  Ja
 •  Nej

5. Har du erfarenhet av arbete eller utbildning inom räddningstjänst? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Har du teknikerexamen för skorstensfejare? *

 •  Ja
 •  Nej

7. HAr du erfarenhet av arbete inom något av följande områden: *

 •  Brand- och olucksförebyggande
 •  eldstäder och rökkanaler
 •  Husbyggnadsteknik
 •  Ventiliationsteknik
 •  Miljö- och energirelaterade frågor
 •  Inget av ovanstående
Accepterade filtyper: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max filstorlek: 40MB
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat personligt brev: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår