Logotyp för MSB

Ansök till Strategisk rådgivare


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Beskriv din utbildningsbakgrund. *

3. Anser du att du har god kunskap om det svenska krisberedskapssystemet och totalförsvaret? *

Ja
Nej

4. Om du svarade ja på föregående fråga, kan du kort beskriva hur du fått denna kunskap? *

5. Har du dokumenterat god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt? *

Ja
Nej

6. Om du svarade ja på föregående fråga, kan du ge exempel på din förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt? *

7. Har du erfarenhet av att arbeta i en stab och med styrning och ledning av verksamhet? *

 •  Ja
 •  Nej

8. Har du erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? *

 •  Ja
 •  Nej

9. Är du svensk medborgare? (krävs då anställningen är säkerhetsklassad) *

Ja
Nej
Accepterade filtyper: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max filstorlek: 40MB
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat personligt brev: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår