logo

Ansök till Leveransansvarig Transmission till Rakel och ledningssystem


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du en relevant akademisk utbildning och lång arbetserfarenhet inom transmission? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenheter och kunskap inom incidenthantering samt drift av Telecomnät och IT system? *

Ja
Nej
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår