logo

Ansök till Dokumentcontroller/registrator


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du flerårig erfarenhet av att hantera allmänna handlingar i offentlig sektor? *

Ja
Nej

3. Har du god kunskap om lagar och regler för hantering av både öppen och sekretessbelagd information? *

 •  Ja
 •  Nej

4. Har du erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och/eller signalskydd? *

 •  Ja
 •  Nej

5. Har du erfarenhet av att arbeta med dokumenthanteringssystemet Public 360? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Har du erfarenhet av förbättringsarbete inom informationshanteringsområdet? *

 •  Ja
 •  Nej
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår