logo

Ansök till Systemförvaltare befolkningsskydd


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Är du svensk medborgare? *

Ja
Nej

3. Har du minst tre års erfarenhet av liknande arbete? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av samarbete med externa leverantörer, kravformulering, budgetering och uppföljning? *

Ja
Nej

5. Har du kunskap om SQL databas? *

Ja
Nej

6. Har du erfarenhet av pm3-modellen, projektstyrningsmodellen Praktisk ProjektStyrning (PPS) ? *

 •  Ja
 •  Nej

7. Har du kunskaper inom GIS och erfarenhet av geografisk IT? *

 •  Ja
 •  Nej
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår