logo

Ansök till Chef till enheten för säkerhet och hälsa


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du relevant akademisk utbildning eller motsvarande utbildning och erfarenhet? *

Ja
Nej

3. Har du tidigare erfarenhet av chefsrollen från en större organisation och erfarenhet av operativt beslutsfattande? *

Ja
Nej

4. Har du goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift? *

Ja
Nej

5. Har du tidigare erfarenhet av arbete på myndighet eller annan större organisation? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Har du tidigare har erfarenhet av att leda människor och grupper i utveckling. *

 •  Ja
 •  Nej

7. Har du förståelse för vad som påverkar insatspersonalens hälsa och säkerhet i en internationell civil kontext? *

 •  Ja
 •  Nej

8. Har du erfarenhet av internationellt arbete? *

 •  Ja
 •  Nej

9. Är du svensk medborgare? (krävs då tjänsten är säkerhetsklassad) *

Ja
Nej