logo

Ansök till Lärare till räddningsledarutbildningarna i Revinge


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du genomgått Räl A och Räl B? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av att leda insatser och fatta beslut under press? *

Ja
Nej

4. Har du agerat i rollen som arbetsledare och har operativ erfarenhet? *

Ja
Nej