logo

Ansök till Säkerhetshandläggare med inriktning mot säkerhetsskydd


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning som är minst två år? *

Ja
Nej

3. Har du flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva ett systematiskt arbete inom säkerhetsskydd alternativt informationssäkerhet? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar och av att leda workshops? *

Ja
Nej

5. Har du flerårig erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser och/eller informationsklassningar/riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet? *

 •  Ja
 •  Nej