logo

Ansök till Vill du utveckla ledningsförmågan vid räddningsinsatser?


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du arbetat med ledningsfrågor inom kommunal räddningstjänst? *

Ja
Nej

3. Har du en högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning? *

 •  Ja
 •  Nej

4. Har du tillsynserfarenhet inom skydd mot olyckor? *

 •  Ja
 •  Nej

5. Är du Svensk medborgare (krävs då det är en säkerhetsklassad tjänst)? *

Ja
Nej