logo

Ansök till Chef till enheten för forskning och utvärdering


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du relevant akademisk utbildning? *

Ja
Nej

3. Är du väl förtrogen med forskningsfrågor och utvärdering? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av att vara chef? *

Ja
Nej

5. Är du disputerad? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Är du svensk medborgare? (Krävs då anställningen är säkerhetsklassad) *

Ja
Nej