logo

Ansök till Arkivarie


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du minst 60 högskolepoäng arkivvetenskap? *

Ja
Nej

3. Har du flerårig erfarenhet av arkivarbete inom offentlig verksamhet? *

Ja
Nej

4. Har du goda kunskaper i Officepaketet? *

Ja
Nej

5. Har du utbildning i systemvetenskap eller statsvetenskap? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Har du erfarenhet av arkivarbete inom statlig verksamhet? *

 •  Ja
 •  Nej

7. Har du erfarenhet av utredningsarbete? *

 •  Ja
 •  Nej