logo

Ansök till Sommarjobb - Webbutvecklare


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Studerar du för närvarande informatik, systemvetenskap, programmering eller motsvarande på universistet eller högskola? *

Ja
Nej

3. Har du kunskap om webbutveckling? *

Ja
Nej

4. Har du kunskap om programmeringsspråk, t ex HTML, Angular, Javascript/Typescript, CSS eller C#? *

Ja
Nej

5. Är du svensk medborgare? *

Ja
Nej