logo

Ansök till Handläggare systemutveckling och resultatstyrning


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du akademisk examen innehållande betydande moment av metodkompetens? *

 •  Ja
 •  Jag har annan likvärdig utbildning/erfarenhet
 •  Nej

3. Har du erfarenhet av arbete med resultatstyrning och/eller metodutveckling? *

Ja
Nej

4. Har du IT-kvalifikationer som stödjer beskrivna arbetsuppgifter? *

Ja
Nej

5. Har du kunskaper inom och erfarenhet från arbete med kvalitativa analysmetoder för verksamhetsredovisning samt visualisering? *

Ja
Nej

6. Har du förståelse av biståndsverksamhet inom de tematiska område där MSB verkar? *

 •  Ja
 •  Nej

7. Är du svensk medborgare (krävs då tjänsten är säkerhetsklassad)? *

Ja
Nej