logo

Ansök till Inköpsadministratör


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du en ekonomisk utbildning på lägst gymnasienivå och minst tre års arbetslivserfarenhet från liknande arbete? *

Ja
Nej

3. Har arbetat med IT-baserade ekonomi- och verksamhetssystem och har goda kunskaper i MS Office? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av elektronisk fakturahantering med digitala flöden? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet av Agresso, liksom erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning? *

Ja
Nej