logo

Ansök till Utredare, tidsbegränsad anställning


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du relevant utbildning för tjänsten? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av arbete med krisberedskap och/eller civilt försvar? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av att hålla samman och samordna aktiviteter och processer med många inblandade intressenter? *

Ja
Nej

5. Är du svensk medborgare? (Krävs då tjänsten är säkerhetsklassad) *

Ja
Nej

6. Har du god förståelse för kunskap om frivilliga försvarsorganisationer? *

 •  Ja
 •  Nej