logo

Ansök till Junior projektledare med inriktning mot resiliensskapande insatser


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter? *

Ja
Nej

3. Har du god kunskap om områdena katastrofbistånd, katastrofriskreducering eller samhällsskydd och beredskap? *

Ja
Nej

4. Har du dokumenterad kunskap i att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi, samt att leda projekt gentemot nationella eller internationella partners? *

 •  Ja
 •  Nej

5. Har du erfarenhet av att arbeta med kapacitetutvecklande biståndsverksamhet eller svenskt utvecklingssamarbete? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Har du kunskap av integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö? *

 •  Ja
 •  Nej

7. År du svensk medborgare (krävs då tjänsten är säkerhetsklassad)? *

Ja
Nej