logo

Ansök till Projektledare med inriktning mot resiliensskapande insatser


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av att projektleda och samordna regionala biståndsprojekt med stort antal partners och andra aktörer? *

Ja
Nej

4. Har du dokumenterad kunskap i att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi? *

Ja
Nej

5. Är du svensk medborgare (krävs då tjänsten är säkerhetsklassad)? *

Ja
Nej