logo

Ansök till Informations- och cybersäkerhetsstrateg med fokus på säker och hållbar digitalisering i samhället till avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du en relevant akademisk utbildning? *

Ja
Nej

3. Har du en dokumenterad erfarenhet av att hålla samman och driva komplexa utredningar och projekt från start till mål? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av arbete på organisationsnivå med både bredare informationssäkerhetsarbete och praktiska IT-säkerhetsfrågor? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet från arbete i offentlig sektor gärna med erfarenhet av praktisk myndighetssamverkan? *

Ja
Nej