logo

Ansök till Handläggare varningssystem


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du akademisk utbildning med inriktning mot system eller IT? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av PPS eller annan projektstyrningsmodell? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av samarbete med externa leverantörer, kravformulering, budgetering och uppföljning? *

Ja
Nej

5. Är du svensk medborgare? (Krävs då tjänsten är säkerhetsklassad) *

Ja
Nej