logo

Ansök till Administratör, avd för krisberedskap och civilt försvar, avdelningens stab


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du några års arbetslivserfarenhet som administratör? *

Ja
Nej

3. Har du tidigare arbetat som administratör inom statlig myndighet eller annan offentlig aktör? *

Ja
Nej

4. Har du god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska? *

Ja
Nej

5. Är du svensk medborgare? (Krävs då tjänsten är säkerhetsklassad) *

Ja
Nej