logo

Ansök till Sakkunnig klimat och miljö för MSB:s resiliensinsatser


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du bred miljöbakgrund med relevant akademisk examen eller motsvarande? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av arbete med att integrera miljö- och klimatperspektiv i projekt? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet av miljöbedömningar och utvärderingar i fält? *

Ja
Nej

5. Har du svenskt medborgarskap? Krävs då tjänsten är säkerhetsklassad. *

Ja
Nej