logo

Ansök till Projektadministratör insats


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du relevant utbildning på lägst gymnasienivå? *

Ja
Nej

3. Har du flerårig erfarenhet av liknande administrativt arbete som beskrivs i annonsen? *

Ja
Nej

4. Har du goda datakunskaper och vana av att arbeta i Word, Excel och andra datasystem? *

Ja
Nej

5. Har du svenskt medborgarskap? Krävs då tjänsten är säkerhetsklassad. *

Ja
Nej