logo

Ansök till Handläggare utbildningsutveckling


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du en ämneslärarexamen med inriktning mot äldre åldrar eller utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig? *

Ja
Nej

3. Har du goda IT-kunskaper? *

Ja
Nej

4. Är du svensk medborgare? (krävs då tjänsten är säkerhetsklassad) *

Ja
Nej