Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som projektledare kommer du att vara placerad på  MSB:s operativa avdelning på enheten för resiliensinsatser. Detta är den del av myndigheten som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser, huvudsakligen inom området katastrofriskreducering. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter

Som projektledare på enheten för resiliensinsatser ansvarar du för att utveckla projektidéer, skriva projektförslag samt för att hantera och administrera pågående insatser inklusive planering, budget och uppföljning. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i insatsrelaterade frågor. Du deltar i proaktivt arbete och i utvecklingen av nya partnerskap.

Som projektledare kommer du att hantera komplexa politiska kontexter och dialoger med partnerorganisationer såväl som med nationella, regionala och internationella organisationer. Detta för att främja synergier, effektiva samarbeten och säkerställa relevant kapacitetsutveckling. Du kvalitetssäkrar planering och innehåll i insatsaktiviteter och säkerställer att hänsyn tas till effektivitet och måluppfyllelse. Du bidrar aktivt till lärande som kontinuerligt utvecklar och förbättrar verksamheten.

I dina arbetsuppgifter ingår:

 • Att ta fram relevanta projektuppslag, i samverkan med partners och finansiärer, samt att skriva projektansökningar för långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser.
 • Beredning, budgethantering, uppföljning och avslutning av resiliensinsatser.
 • Kommunikation av verksamhetens och insatsers mål och resultat, både i interna och externa sammanhang.
 • Övergripande hantering av insatspersonal i pågående insatser samt säkerställande av deras säkerhet.
 • God samverkan med övriga interna projektfunktioner, såsom t ex HR, ekonom och säkerhetsrådgivare, för genomförande av insatser.
 • Utveckling och hantering av nära samarbeten och kontaktnät med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter, andra länders myndigheter för katastrofriskhantering, multilaterala organisationer och enskilda organisationer.

I tjänsten ingår resor till insatsområden. Som projektledare är samverkan en viktig del av din vardag, såväl med ett stort antal interna funktioner vid MSB som med finansiärer som t ex Sida, andra myndigheter samt relevanta EU-organ.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Dina kunskaper och kompetenser

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
 • Dokumenterad kunskap i att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi.
 • Erfarenhet av att projektleda och samordna komplex verksamhet, gärna inom svenskt utvecklingssamarbete eller med olika aktörer inom ramen för det svenska krishanteringssystemet.
 • God kunskap om det svenska krishanteringssystemet.
 • Erfarenhet av partnerskapsutveckling och partnerskapsdialog i en nationell eller internationell kapacitetsutvecklingskontext.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

 • Fälterfarenhet i en utvecklingskontext.
 • God tematisk kunskap om något av områdena; samverkan och ledning, utveckling av räddningstjänstberedskap eller risk och sårbarhetsanalyser.
 • Erfarenhet av kapacitetsutveckling inom områdena katastrofbistånd, katastrofriskreducering eller samhällsskydd och beredskap.
 • Kunskap av integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö.
 • God kunskap och erfarenhet av resultatstyrning och metoder för resultatbaserat lärande (Monitoring and Evaluation).

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
Läs mer om våra medarbetarkriterier

Som person har du ett drivande arbetssätt och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och visar gott omdöme under tidspress. Du har en god förmåga att arbeta målinriktat och kan leda projekt mot resultat. Du har en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina projekt till avslut. Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra.

Om anställningen

Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning på heltid fram till sommaren 2024, med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss

Enheten för resiliensinsatser arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidareutveckla kapaciteten hos myndighetens partners (främst nationella myndigheter men även andra typer av organisationer) att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är ofta mångåriga, och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål. Enheten är placerad i Karlstad och Stockholm och hos oss arbetar cirka 20 personer. 

MSB kan erbjuda dig en attraktiv arbetsplats med varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet som spänner över flera politikområden och har hela världen som arbetsfält.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss

Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Britta Ramberg. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 10 april 2023

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/49
Publicerat 2023-03-17
Sista ansökningsdag 2023-04-10

Tillbaka till lediga jobb